Què són els productes ecològics?

Els productes ecològics, també anomenats Eco, ecològics, ecoproductes o ecodisseny, estan arrelant en la majoria dels països del nostre entorn i defineixen aquells productes creats o reinventats per  marques ecològiques compromeses amb les bones pràctiques i criteris mediambientals.

Els productes ecològics van més enllà de l'alimentació, l'ecodisseny ens proporciona articles per a la llar, la neteja, l'estalvi d'energia, articles per vestir, per al treball, per als nens ... una àmplia gamma de productes saludables que per les seves qualitats ajuden al nostre benestar amb la seva eficiència, utilitat o innovació, així com per estar lliures de components tòxics tant per a la nostra salut com per la del medi ambient.

 • Productes que neixen amb vocació ecològica, llarga vida i fi digne, caracteritzats per manufacturarse amb matèries primeres naturals, orgàniques, sostenibles o reciclades.
 • Productes amb envasos, etiquetes o caixes de material reciclat o reciclable imprès amb tintes vegetals.
 • Productes reciclables, reutilitzables, biodegradables o compostables, ecodissenyats per contribuir a la disminució de l'impacte ambiental.
 • Productes en els quals s'aplica les bones pràctiques i principis ètics, tant en la seva elaboració o fabricació com en el seu envasament o transport.
 • Productes certificats, que sense cap dubte, ens ajuden a exercir un consum més responsable.

Vida Natural

Productes que promouen una vida més natural i sostenible. Productes per a jardineria o protecció de la vida silvestre, estris per a una cuina més saludable, complements de decoració, fragàncies naturals, llibres o jocs educatius. Estalviadors d'aigua o purificadors per a la neteja de l'aire ...

Eficient

Pensats per ajudar a l'estalvi energètic, reduint el consum innecessari i disminuint les emissions de CO2 enviades a l'atmosfera.

L'eficiència energètica és la relació entre la quantitat d'energia que es consumeix i el servei obtingut amb la seva utilització.

L'eficiència energètica i l'estalvi d'energia són conceptes claus molt units a la sostenibilitat, per ajudar a posar fre al canvi climàtic i a l'esgotament dels recursos.

L'eficiència energètica és l'única garantia de mantenir el nostre estat del benestar, propiciar el creixement dels països en desenvolupament i tenir abastament futur, sense hipotecar la nostra societat ni al nostre medi ambient.

Biodegradable

Biodegradable és el producte o substància capaç de ser assimilat, descompost i metabolitzat per l'ambient gràcies a la seva naturalesa química i a causa de l'acció d'agents biològics com plantes, animals, fongs o microorganismes, sota condicions ambientals naturals.

La velocitat de biodegradació de les substàncies depèn principalment de l'estabilitat que presentin les seves molècules, del mitjà que els permeti estar biodisponibles per als agents biològics i dels enzims d'aquests agents.

La importància de la biodegradabilitat és el seu contrari. Substàncies no degradables com plàstics, llaunes o vidres que no es descomponen ni desintegren o ho fan molt lentament. Els òrganoclorats, els metalls pesants, algunes sals, insecticides, detergents de cadenes ramificades, estructures plàstiques ... que són altament resistents a l'acció bacteriana.

Terminis de temps per a la descomposició de diverses matèries comunes:

 • Pell de plàtan: 2 a 10 dies.
 • Mocadors de cotó: 1-5 mesos.
 • Paper: 2 a 5 mesos.
 • Pell de taronja: 6 mesos.
 • Corda: 3-14 mesos.
 • Filtres de cigarrets: 1 a 2 anys.
 • Estaca de fusta: 2 a 3 anys.
 • Mitjons de llana: 1 a 5 anys.
 • Plàstics: 500-1000 anys.
 • Vidre: prop de 4.000 anys.

Orgànic

Matèria primera natural, que no ha estat tractada ni contaminada en el seu procés de cultiu o manipulació amb cap additiu químic, fertilitzant, pesticida o regulador del creixement. Preservant la netedat de la terra i de les aigües i evitant les afeccions i processos al·lèrgics que produeixen la seva utilització.

L'agricultura orgànica enriqueix els sòls, rota els cultius, utilitza fertilitzants orgànics i amb una conreu mínim, beneficia la fauna i la flora del sòl incrementant la circulació de nutrients i energia.

Millora la capacitat de retenció d'aigua a la terra. Prescindeix de fertilitzants minerals i incrementa la biodiversitat.

Evita la contaminació dels corrents d'aigua subterrànies provocada per fertilitzants o plaguicides sintètics al substituir-los per fertilitzants orgànics (compost, fems animals, adob verd) per al restabliment de la neteja del medi ambient.

L'agricultura orgànica contribueix a mitigar l'efecte hivernacle i l'escalfament del planeta, mitjançant la seva capacitat de retenir el carboni al sòl.

Manté els ecosistemes, conservant zones naturals dins i al voltant dels camps de cultiu.

L'absència de productes químics propicia l'hàbitat adequat per a la flora i la fauna silvestres amb l'arribada d'espècies noves (de tipus permanent o migratori), espècies de flora i de fauna -com algunes aus- i organismes benèfics per al sistema orgànic, pol·linitzadors i depredadors de les plagues.

L'etiqueta orgànica, per tant, ofereix garanties perquè el consumidor, promogui, amb el seu poder de compra, un sistema agrícola menys contaminant.

Bio

Bio representa tot el que és natural i saludable. Els components dels productes Bio, principalment plantes 100% naturals, no han estat tractats amb plaguicides, fertilitzants, conservants, colorants o organismes modificats genèticament i han estat cultivats de manera sostenible. Són sotmesos a rigorosos controls d'acord amb els principis que regeixen els cultius ecològics.

Reciclatge

Producte o material creat a partir d'altres, evitant el malbaratament de recursos naturals no renovables, reduint el consum d'energia i de combustibles fòssils, així com a la disminució considerable de les emissions de CO2 que llancem a l'atmosfera.

El producte reciclat ajuda a:

 • Conservar i estalviar recursos naturals i energia.
 • Disminuir la contaminació.
 • Allargar la vida dels materials encara que sigui amb diferents usos.
 • Reduir l'espai que ocupen en esdevenir escombraries.
 • Protegir el medi ambient, reduint l'espai que ocuparien si es convertissin en escombraries.
 • Viure en un món més net.

Reciclable

Producte que pot allargar el seu cicle de vida, quan ja no sigui útil, a través del reciclatge o de la reutilització creativa, que el pot convertir en un material o producte novament utilitzable.

Sostenible

Producte fabricat amb matèries primeres naturals procedents de cultius o recol·leccions controlades que garanteixen l'equilibri entre les necessitats del present i la necessitat de la seva permanència en el temps per a les generacions futures.

El concepte de desenvolupament sostenible fa referència a la manera de desenvolupament que pot millorar les condicions de vida de les persones, alhora que ajuda a preservar l'entorn a curt, mitjà i, sobretot, llarg termini. El desenvolupament sostenible té un triple objectiu: un desenvolupament econòmicament eficaç, socialment equitatiu i sostenible des del punt de vista mediambiental.

Comerç just

Producte o material produït o manufacturat amb criteris ètics, criteris d'equitat econòmica i de treball digne, ajudant a la prosperitat dels treballadors, de les seves famílies i les seves comunitats.

El comerç just és una forma alternativa de comerç promoguda per diverses organitzacions no governamentals, per l'Organització de les Nacions Unides i per moviments socials i polítics que promouen una relació comercial voluntària i justa entre productors i consumidors.

 • Rebuig als subsidis i ajudes assistencials (d'aquí la frase del comerç just: «Comerç, no ajuda»).
 • Rebuig a l'explotació infantil.
 • Igualtat entre homes i dones.
 • Treball digne amb respecte als drets humans.
 • Preus que permetin condicions de vida dignes.
 • Qualitat, producció sostenible i cura del medi ambient.

Afavorir a la llibertat de comerç en les mateixes condicions, abolint les restriccions discriminatòries a productes provinents de països en desenvolupament o donant suport a treballadors amb discapacitat o en reinserció social, des matèries primeres a manufactures o tecnologia, evitant la discriminació i el proteccionisme.

Evitar les grans diferències entre el preu que paguen per un producte els consumidors i els diners que es paga als seus productors, abolint l'explotació dels treballadors.

Compensar els efectes de l'obsessió consumista pel preu més barat, sense altra consideració, fomentant el deteriorament de la qualitat i durabilitat dels productes.


FONT: Greenhabit

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos