Els Ftalats

Els ftalats són una classe de substàncies químiques comunament utilitzades en els béns de consum. Els ftalats ocasionen una àmplia gamma de riscos per a la salut, com són els danys al fetge, els ronyons i els pulmons i també anormalitats en el sistema reproductiu i el desenvolupament sexual. Els ftalats es classifiquen com 'probables cancerígens en els humans'. 


Què són els ftalats i per què s'utilitzen?

Els ftalats constitueixen una classe de substàncies químiques que s'agreguen a diversos productes de consum comú. El 1994, als Estats Units, gairebé el 87% de tots els ftalats van ser emprats com a agents plastificadors en els productes de vinil, per tal de conferir flexibilitat. Els plastificadors són substàncies semblants a la melassa, que saturen una matriu tridimensional. Per exemple, en saturar una esponja dura amb aquestes substàncies, aquesta es torna flexible, però en passar el temps, la melassa surt de la matriu i l'esponja s'endureix de nou. Els ftalats representen més del 40% del pes dels productes de vinil flexible. A causa de que el vinil és un plàstic d'ús generalitzat, les persones estan sent exposades als ftalats a través de moltes fonts. S'utilitzen per a tota classe de productes domèstics (paper tapís, materials per al pis), aparells mèdics (catèters, bosses per a sang i sèrum), articles per a nens (biberons, joguines, matalassos per canviar bolquers i xumets) i productes d'embalatge ( ampolles sol ús, embolcalls per aliments). A més dels productes de vinil, la gent està exposada als ftalats a través dels cosmètics i dels productes aromàtics, com el perfum, el sabó, la loció i el xampú. També s'agreguen als pesticides, als adhesius, als segelladors i als productes per automòbils.


Hi haurà ftalats presents en els nostres cossos? Com entren al cos?

Un estudi realitzat pels 'Centers for Disease Control' centres per al control i prevenció de les malalties (CDC, per les sigles en anglès) el 2001, va confirmar la presència de certs ftalats en la gent.

Els ftalats entren al cos a través dels aliments, l'aire que respirem, el contacte amb la pell i les transfusions sanguínies. Segons la 'Environmental Protection Agency' Agència de Protecció al Medi Ambient dels Estats Units, (EPA, per les sigles en anglès), la font més gran de contaminació amb dietilhexil ftalat (DEHP), l'agent plastificador més comunament emprat, és a través dels aliments. El DEHP contamina els aliments durant l'emmagatzematge, a través dels embolcalls. De manera similar, estem contaminats amb altres ftalats d'ús comú com el ftalat diisononil (DINP). 
Els nens poden absorbir quantitats màximes de ftalats pel fet que moltes de les joguines per a la dentició es fan amb vinil altament flexible que conté ftalats. En investigacions fetes  Holanda i Dinamarca, on es va simular el comportament dels nens al mastegar, es va trobar que als nivells més alts de DINP, provinents de les joguines, van sobrepassar els límits acceptables d'ingestió diària. A més, un estudi holandès va confirmar l'observació popular que els nens xuclen i masteguen els seus dits i altres coses que no estan fetes per a la boca, i aquest comportament, sens dubte, augmenta la quantitat de ftalats que consumeixen. 
Les transfusions sanguínies representen una altra font de ftalats en les persones. Els ftalats es dispersen des del vinil o els aparells mèdics de PVC a les solucions que després s'introdueixen en els pacients. Els malalts, especialment els nens perquè els seus sistemes estan en desenvolupament encara, poden ser especialment sensibles a aquesta classe d'exposició. El setembre del 2001 la 'aliments i medicaments' Administració d'Aliments i Drogues dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) va advertir que alguns aparells mèdics de vinil poden exposar a certs pacients a nivells perillosos del ftalat DEHP. Posteriorment, la 'American Medical Association' associació mèdica americana (AMA), va expressar la seva preocupació pel que fa als aparells mèdics que contenen DEHP. Un panell assessor de 'Health Canada' (el sistema de salut pública canadenca), va recomanar que no s'han d'utilitzar productes mèdics que contenen DEHP en certs pacients com els nadons i els nens homes que no han iniciat la pubertat. El programa nacional sobre toxicologia ha expressat la seva preocupació pel fet que els alts nivells de DEHP poden afectar negativament el sistema reproductiu masculí durant el desenvolupament, encara que no en la maduresa. 
La quantitat de ftalats en el cos augmenta també en respirar aire o pols contaminats amb aquestes substàncies provinents del dels pisos de vinil. Això és també preocupant en el cas dels nens, ja que passen molt temps a la casa i respiren prop del pis. Una investigació preliminar realitzada a Noruega, va indicar que els nens que viuen en cases amb terra de vinil presenten obstrucció dels bronquis amb més freqüència que els nens que habiten en cases amb pis de fusta. Possiblement els ftalats que es dispersen en l'aire siguin el factor que vincula aquestes dues observacions.  
El contacte amb la pell pot ser una important ruta d'absorció dels ftalats, a través dels productes higiènics com el sabó. En l'estudi dels CDC sobre els ftalats, un dels productes de la descomposició del dietil ftalat (DEP), estava present en els nivells més alts entre la població estudiada. El DEP és emprat en diversos productes amb aromes, com el sabó, locions i perfums. El DEP també està present en productes de plàstic, com els raspalls dentals, joguines i embolcalls d'aliments. 


Com afecten els ftalats a la salut?

Recentment el 'National Toxicology Program' programa nacional sobre la toxicologia (NTP, per les sigles en anglès) va expressar preocupació pel que fa als efectes negatius del DEHP (en nivells que es consideren com a normals per als adults) al desenvolupament dels nadons de dones exposades a aquesta substància durant l'embaràs.També hi ha preocupació que els nadons i nens homes exposats a nivells molt més grans dels acceptables per als adults, puguin patir problemes durant el desenvolupament del seu sistema reproductiu. 
L'EPA classifica el DEHP com 'probable cancerigen per als éssers humans' i el ' Departament de Salut i Serveis Humans 'Departament de Salut i Serveis Humans el classifica com' possible cancerigen '. És a dir, que és raonable considerar el DEHP com una substància que causa càncer en els humans. Les rates i els ratolins alimentats amb DEHP i DINP pateixen un augment en la incidència de càncer del fetge comparació amb animals que no consumeixen aquestes substàncies en la seva alimentació. 
Les cries de rates alimentades amb dietil hexil-ftalat (DEHP), diisononil-ftalat ( DINP) i butil benzil-ftalat (BBP), no segueixen les pautes normals de desenvolupament sexual. En el cas del DEHP i el BBP, el pes de les cries també es va reduir. Altres investigacions han trobat efectes subtils sobre els testicles de les rates joves a concentracions molt baixes de DEHP. 
S'ha demostrat que una alta dosi de dietil ftalate (DEP) fa que les rates femelles tinguin cries amb una costella addicional. A més, les femelles exposades al DEP durant la seva vida, tenen un índex més elevat d'avortaments espontanis. Segons un informe de 1996 de la 'Agency for Toxic Substances and Disease Registry' Agència per a Substàncies Tòxiques i el Registre de Malalties (ATSDR, per les sigles en anglès), 'No hi ha informació relacionada als possibles efectes causats en inhalar, menjar, beure o tenir contacte dèrmic amb el dietil ftalat. ' Aquesta declaració és molt preocupant, si es considera la diversitat de productes que contenen DEP. A més, posa en evidència la manca d'adequació que són els reglaments per a substàncies químiques d'ampli ús comercial.


De quina manera regula el govern els ftalats?

El 1999, la Unió Europea va declarar una prohibició d'emergència sobre l'ús de certs ftalats a les joguines fabricades per a nens menors de tres anys. Aquesta prohibició, recentment renovada, es va basar en la possibilitat que els nadons absorbeixin nivells perillosos de ftalats i en els efectes perillosos que s'han observat en els estudis amb animals. Als Estats Units, el 1986, la 'Consumer Product Safety Commission' Comissió per a la Seguretat dels Productes de Consum (CPSC, per les sigles en anglès) i els 'Toy Manufacturers of America Fabricants de Joguines d'Amèrica (TMA, per seves sigles en anglès) van acordar imposar un límit voluntari de 3% de DEHP en els xumets i joguines utilitzats durant la dentició dels bebès. El 1998, la CPSC va demanar als fabricants que retiressin del mercat les joguines per a la dentició i els sonalls que contenen el ftalat DINP. No obstant això, aquests acords voluntaris no eliminen l'ús d'additius perillosos que no han estat investigats, ni la possibilitat que els nens siguin exposats a ells. De la mateixa manera, els adults estan exposats a substàncies químiques perilloses a través de diversos productes que contenen ftalats.

També existeixen normatives que regulen els ftalats en els plàstics que s'utilitzen per l'embolcall d'aliments, durant el seu processament, transport i emmagatzematge. La 'aliments i medicaments' Administració de Drogues i Aliments (FDA, per les sigles en anglès) estableix que per al butil benzo ftalat (BBP) i el diisononil ftalat (DINP) 'el seu ús és segur' en concentracions de fins a l'1 % i 43%, respectivament. En examinar de prop aquesta provisió, es fa evident que diverses d'aquestes normes es poden infringir amb molta facilitat. Per exemple, el reglament estableix que els plàstics s'han d'utilitzar 'a temperatures que no sobrepassen la de l'ambient'. És a dir, que l'escalfar aliments embolicats en plàstic en un microones podria considerar perillós, però és una pràctica comuna i quotidiana als Estats Units.


Punt rellevant: Segons perits de la salut ambiental, una manera d'evitar exposar-se als ftalats és no escalfar aliments en recipients de plàstic dins del microones, llevat que s'estigui segur que el plàstic no conté PVC.


Qui està lluitant per l'eliminació dels ftalats i com puc ajudar en aquesta lluita?

Si voleu saber més sobre com evitar una exposició als ftalats ia altres substàncies químiques perilloses agregades al vinil, visiteu les organitzacions i els llocs a la xarxa enumerats a continuació. No només aprendrà sobre el cicle del vinil, des de la seva producció fins al botadero, sinó que també podrà unir-se al cor de les campanyes de consumidors que clamen per l'eliminació d'aquest plàstic tan perjudicial. 

 

Organitzacions:

Els ftalats en materials de construcció: 

Healthy Building Network, (xarxa de materials segures per a la construcció) 

http://healthybuilding.net/

Comuniqui amb: Bill Walsh, 202-232-4108, bill@healthybuilding.net

Els ftalats als cosmètics: 

Coming Clean, (Comptes Clars)   http://www.come-clean.org/  

poseu-vos en contacte amb: Bryony Schwan, 406-543-3747, swan@womenandenvironment.org 

Els ftalats en l'equip mèdic: 

Salut sense Dany, (medicina pecat Perill)  http://www.noharm.org/

Comuniqui amb: Stacy Malkan, 202-234-0091, ext. 14, smalkan@hcwh.org  

Els ftalats a l'esmalt d'ungles: 

Environmental Working Group, (Grup de Treball Sobre el Medi Ambient) http://www.ewg.org/

Comuniqui amb: Mike Casey, 202-667-6982, mcasey@ewg.org

Els ftalats en joguines: 

Greenpeace 

Comuniqui amb: Lisa Finaldi, lisa.finaldi @ dialb.greenpeace.org

 

Pàgines a la xarxa:

Per a més informació sobre els ftalats, aneu a: 

La pàgina web de Our Stolen Future (el nostre futur robat) 

Per a més informació sobre els perills per a la salut que presenten els ftalats i les dades sobre la seva presència en el cos, acudeixi a: 

Informe recent sobre els ftalats per Health Care Without Harm (medicina sense perill) i L'informe de 2001 per Centers for Disease Control (els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties ) sobre el monitoratge de les substàncies químiques en els nostres cossos [ http://www.cdc.gov/exposurereport/ ] 

Per a més informació sobre els ftalats en els cosmètics, aneu a: 

Nou informe sobre els ftalats en els cosmètics i http://www.ewg.org/pub/home/ reports/beautysecrets/chap3.html

Per a més informació sobre els ftalats en els aparells i l'equip mèdic, vagi a:

http://www.noharm.org/library/docs/Use_of_Di-2-Ethylhexyl_Phthalate_in_PVC_Medica.pdf

http://www.noharm.org/library/docs/Going_Green_3-6_DEHP_Exposures_During_the_Medi.pdf 

Per a més informació sobre els ftalats en els productes domèstics i les joguines de vinil, vagi a: 

http://www.myhouseisyourhouse.org/

 

   

FONT:  http://www.chemicalbodyburden.org

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos